Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $ 3,200/Mo In Winder GA

Ngày đăng: 28-02-2018 / Views: 732

Tiệm Creative Nails In Winder, GA. Cần thợ nails, thợ full time or part time, biết làm đủ thứ ( SNS, pink & white, waxing) hoặc thợ chân tay nước. Thợ biết làm đủ thứ bao lương $3,200/ tháng, hơn chia 65%. Tiệm 90% SNS, Mỹ trắng hiền, tip nhiều, giá nail cao. Tiệm mở cửa từ 10h-7h, Anh Chị Em, Cô, Bác nào cần tìm việc, xin vui lòng gọi Thanh: 678-579-2856. 

 

 

Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
 
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
 
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
 
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
 
Tiệm Nail Vùng Winder, GA. Cần Thợ Nails Làm Đủ Thứ,  Full Time Or Part Time. Bao Lương $ 3,200/ Tháng.
 
 
Thanks For Watching !
Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $ 3,200/Mo In Winder GACần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $ 3,200/Mo In Winder GACần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $ 3,200/Mo In Winder GA, thợ full time or part time, biết làm đủ thứ ( SNS, pink & white, waxing) hoặc thợ chân tay nước trên Bình chọn