Tropic Nails And Spa Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm

Area: Jersey City, New Jersey / Phone:646-577-6247 / Zipcode: 7304
Chúng tôi đang cần gấp thợ nails nam/nữ có kinh nghiệm, ăn chia hoặc bao lương tùy ý. Cần thợ nails làm everything và thợ tay chân nước, lương từ $900 -$1100/ 6 ngay. Xin liên lạc Vinh, phone: 646-577-6247 Need nail technicians to join our team quickly. Option to earn salary or commission. Potential to earn very high income. Please contact Vinh: 646-577-6247.

Tin liên quan