Hot Nail Vùng PASSAIC, NJ Cần Thợ Nail

Area: Passaic, New Jersey / Phone:973-779-3222 / Zipcode: 7055
Cần thợ nail nam/nữ có kinh nghiệm làm ở Vùng PASSAIC, NJ khu xi, đen, Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc số phone tiệm

Tin liên quan