Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ

Area: , New Jersey / Phone:(201) 314-1717 / Zipcode: 07424

Cần Thợ Nail Biết Làm Everything.


HAPPY NAILS & SPA tại LITTLE FALLS, NJ cần gấp thợ Nails Nam, Nữ có kinh nghiệm GEL, ACRYLIC, WAX, MANICURE & PEDICURE, Partime OK. Tiệm rất đông khách, Khách Mỹ trắng, tip cao, nếu ở xa có phòng cho share ,nếu cần bao lương, cần việc làm xin liên lạc số phone .
Mr Richard Mẫn: Cell (201)314-1717 Tiệm (973)785-4060
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPA
Cần Thợ Nails In Tyler, TX Little Falls, NJ
HAPPY NAILS & SPALittle Falls, NJ - 07424

Tin liên quan