***** WISCONSIN CAN THO GAP INCOME 5000-7000 *****

Area: Wausau, Wisconsin / Phone:(909) 498-6667 / Zipcode: 54401
Cần gấp thợ nails xuyên bang biết làm bột và everything. Income từ $5,000-$7,000 tuỳ khả năng. Tiệm ở khu mỹ trắng 100%. Giá nails cao, tip hậu. Có chỗ ở đàng hoàng cho thợ . Tiệm sạch đẹp, không khí làm việc vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone 909-498-6667 hoặc 714-271-2910
Thank you!
***** WISCONSIN CAN THO GAP INCOME 5000-7000  *****
Cần gấp thợ Nails Xuyên Bang Lương Cao từ $5000-$7000
 
Gloss Nail Bar
4412 Rib Mountain Dr
Wausau, Wisconsin

 

Tin liên quan