Cần Thợ Nail Kinh Nghiệm Làm Bột 54143

Area: Marinette, Wisconsin / Phone:(404) 218-2048 / Zipcode: 54143
Cool Nails Tiệm Nail vùng Marinette, WI 54143 CẦN THỢ NAILS  Gấp. Tiệm đang đông khách cần thợ có kinh nghiệm làm bột, khách mỹ trắng lương ổn định , bao $1,000 hoặc ăn chia tùy ý ... có chổ ở cho thợ xuyên bang. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: (404) 218-2048

Tin liên quan