Tiệm Nail Đông Khách In Falls WI Cần Thợ

Area: , Wisconsin / Phone:(920) 360-7127 / Zipcode: 53085
Tiệm Đông Khách In Falls WI 53085 Cần Thợ. 
Tiệm đang cần 2 thợ nữ làm bột. Có kinh nghiệm càng tốt, nếu không có kinh nghiệm sẽ tranning thêm. 
Bao lương hoặc ăn chia tuỳ khả năng, đảm bảo income cao cho thợ. 
Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, hoà đồng, chủ dễ thương, thân thiện. 
Tiệm đã có lượng khách ổn định, làm việc có tâm sẽ không lo về income. 
Rất mong muốn tìm được anh chị thợ vui vẻ, gắn bó lâu dài. 
Xin liên lạc để biết thêm chi tiết: (920) 360-7127. 
Thank you!
 Địa chỉ tiệm: Lux Nail and Spa 1104 Plankview Green Blvd Sheboygan Falls WI 53085
Tiệm Đông Khách In Falls WI 53085 Cần Thợ.
Tiệm Đông Khách In Falls WI 53085 Cần Thợ.
Tiệm Đông Khách In Falls WI 53085 Cần Thợ.

Tin liên quan