Cần Thợ Nail Lương Cao Vùng Tomball TX.

Area: Tomball, Texas / Phone:(862) 703-6838 /
Cần Thợ Nail Lương Cao Vùng Tomball TX.
Cần thợ biết làm bột.
Bao lương quanh năm không gián đoạn cho thợ làm everything $1200/ tuần, làm 6 ngày hơn ăn chia 4/6.
Call or text: (862) 703-6838.
W: (281) 257-4469.
JV Nail Salon Spa 22625 State Highway 249 Tomball  Texas.

Tin liên quan