Tiệm Nail Uptown Dallas Cần Gấp Thợ Nail. 

Area: Dallas, Texas / Phone:(714) 468-3784 / Zipcode: 75209
Tiệm Nail Uptown Dallas Cần Gấp Thợ Nail. 
Tiệm khu Uptown Dallas , khu m..ỹ t.r..ắ.n.g khách đông, giá nail cao, tip khá. 
Cần thợ nail n.a.m n...ữ biết làm bột, Dip, tay chân nước, massage, facial, waxing.
 Làm full / part time. 
Để biết thêm thông tin vui lòng liên lạc : (714) 468-3784(C) hoặc (469) 954-6925. 
Để lại tin nhắn hoặc voice mail nếu không nghe phone kịp. 
Thank you!

Tin liên quan