Cần Gấp Thợ Nail Vùng Abilene Bang Texas Cần thợ Nail gấp

Area: Abilene, Texas / Phone:(714) 718-2774 / Zipcode: 30720
Cần Gấp Thợ Nail Vùng Abilene Bang Texas Cần thợ Nail gấp. 
Tiệm khách M.y Tr.ăng, giá cao, tiền tip nhiều, chỗ làm thoải mái. Không tranh giành. Đang cần thợ rất gấp. Bao lương $1200- $1400 tuỳ theo khả năng .
 Thật lòng muốn đi làm xin gọi (714) 718-2774 
or (325) 268-4153.
Rất mong sự hợp tác của anh chi.

Tin liên quan