Cần Thợ Nail Gấp thành Phố Dallas Texas

Area: Dallas, Texas / Phone:(469) 988-7878 /
Cần Thợ Nail Gấp Dallas Texas
Bạn biết làm nail không? Nếu biết thì hãy đến làm việc cùng tôi, biết gì làm đó, không cần lo nghĩ! Tôi đang cần các bạn. DHS okay và có chỗ ở cho DHS. Quan trọng hơn hết( bạn có thể yeu cầu giá lương bạn mong muốn). 
J Nail & Spa
Doanh (469) 988-7878
Jay (469) 996-6866
J Nail & Spa
6060 E Mockingbird Ln .Ste, Dallas, Texas 75206

Tin liên quan