Cần Thợ Nail Gấp In Avondale, AZ

Area: Avondale, Arizona / Phone:(602) 488-3637 /
Cần Thợ Nail Gấp In Avondale, AZ
Tiệm 107th Indian School Avondale. Tệm mới remodel, nhiều khizonaách design làm không nổi & đầy đủ đồ chơi design. Cần thợ làm everything & tay chân nước. Thợ làm full time & part time đều được. Bao lương tuỳ theo tay nghề $900 - $1400/ 6 ngày hơn ăn chia 6/4. Không trừ bất cứ supply gì. Anh chị muốn thay đổi chỗ làm thì liên lạc với Jenny. Gọi đi làm liền
Liên lạc: (602)-488-3637( chị Jenny) or ((480) 669-8999. Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn. 
Thank you.

Tin liên quan