Cần Thợ Nail Lương Cao In Phoenix Arizona. 

Area: Phoenix, Arizona / Phone:(770) 366-1516 /
Cần Thợ Nail Lương Cao In Phoenix Arizona. 
Cần thợ làm bột, chân tay nước. 
Bao lương cao tuỳ theo khả năng hơn ăn chia. 
Có chỗ cho thợ ở xa tới làm. 
Thợ full time or part time đều được. 
Tiệm khu Mix, khách dễ thương, sang, giá cao, tip cao. 
Chủ dễ thương, nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, hoà đồng, không tranh giành. 
Tiệm không trừ supply của thợ. 
Thật lòng xin gọi or text: (770) 366-1516 (C) or (602) 438-1111 (W) 
Thank you!

Tin liên quan