Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Ở Surprise AZ

Area: Surprise, Arizona / Phone:(909) 485-7156 / Zipcode: 85379
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Ở Surprise AZ
Tiệm em đang cần gấp nhiều  thợ Tay chân nước, biết làm đủ thứ càng tốt.
***  Có bao lương. Nếu tay nghề còn yếu sẽ được trainning thêm.
***  Tiệm gần chợ...Good location, giá nail cao, tip hậu.
***  Chỗ làm vui vẻ hòa đồng thoải mái.
Anh chị thật lòng xin liên lạc:
Cell : (909) 485-7156
W : (623) 556-0750
Chưa kịp nghe phone xin để lại tin nhắn .
Thank you !
13794 W. Waddell Rd. #B200, Surprise, AZ 85379

Tin liên quan