Cần Gấp Thợ Cho Tiệm In Phoenix AZ

Area: Phoenix, Arizona / Phone:(623) 499-4878 / Zipcode: 85018
Cần Gấp Thợ Cho Tiệm Nail Vùng Phoenix AZ
cần thợ chân tay nước gel , bao lương cho thợ chân tay nước từ 900 đến 1200 một tuần, tiệm khu khách rất sang, típ cao, incom thợ chân tay nước mùa này 1300 đến 1600 một tuần tuỳ theo tay nghề, chổ làm thoải mái, thợ hiền. Ai cũng làm lâu dài vì incom ổn định, vì có mấy thợ ra mở tiệm nên cần thêm 2 thợ chân tay nước. Tiệm không bỏ thợ nhiều để đảm bảo incom cho thợ.
Thật lòng xin liên lạc: (623) 499-4878. Không kịp nghe phone xin để lại lời nhắn. 
Thank you
5021 North 44th Street, Phoenix AZ, 85018

Tin liên quan