Cần Thợ Nail Cho Tiệm Đông Khách Ở Georgetown TX

Area: Georgetown, Texas / Phone:(618) 802-6042 /
Cần Thợ Nail Cho Tiệm Đông Khách Ở Georgetown TX
- Venice Nail Salon, khu Georgetown, exit 262 khách trắng sang, giá nail cao, tip good… 
- Cần thợ kinh nghiệm bột (dip & đắp), design, chân tay nước, waxing. 
- Income thợ ổn định $1800 and up, tip cao / tuần, có thể bao lương cao theo tay nghề.
 - Manager trực tiếp chia turn công bằng, không tranh giành. 
- Chổ làm việc thoải mái, no drama... 
- Open: Mon-Sat: 9:30 am- 7:00 pm & Sun: 11:00 am- 5pm. 
- Call or text để thêm chi tiết: Lee : 618-802-6042 (cell) or (512)-688-5104

Tin liên quan