Cần Thợ Bột Vùng Bayview, Wi Lương $1200-$1500/ Tuần

Area: Bay View, Wisconsin / Phone:262-498-3947 /
Cần thợ nail gấp Tiệm ở Milwaukee cần thợ bột có kinh nghiệm, income $1200-$1500/ tuần làm 6 ngày, bao lương hơn ăn chia nếu muôn, Tiệm ở khu mỹ trắng, tip cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Name: Tracy Phone Number: (262) 498-3947 or (w) 414-482-3113

Tin liên quan