Cần Gấp Thợ Nails Bột Hoặc Chân Tay Nước Khu Khách Sang Good Income In Pewaukee WI

Area: Pewaukee, Wisconsin / Phone:(414) 426-1591 / Zipcode: 53072
Tiệm ở vùng Milwaukee Wisconsin cần gấp thợ nails  bột hoạc chân tay nước. Biết làm Pink & White càng tốt. Bao lương nếu cần. Tiệm đông khách, khu mỹ trắng, good income, khách sang, giá nails cao, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ. Thật lòng muốn làm xin liên lạc số phone 414-426-1591 (cell) hoặc 262-696-6207 ( tiệm)
Thank you!
 
Gold Nails & Spa
1256 W Capitol Dr Suite 900 
Pewaukee WI 
 

Tin liên quan