Cute Nails Cần Gấp Nhiều Thợ Nails ...

Area: Lake Geneva, Wisconsin / Phone:(262)581-6868 / Zipcode: 53147

Cần nhiều thợ nails nữ hoặc vợ chồng có kinh nghiệm làm tất cả, bao lương $1000-$1,500/week and up và thợ chân tay nước. Vùng mỹ trắng, khách sang, tip cao, bao ăn ở và xe đưa rước. Liên lạc: andy (262)581-6868 or (262)348_9999.Cần nhiều thợ nails nữ hoặc vợ chồng có kinh nghiệm làm tất cả, bao lương $1000-$1,500/week and up và thợ chân tay nước. Vùng mỹ trắng, khách sang, tip cao, bao ăn ở và xe đưa rước. Liên lạc: andy (262)581-6868 or (262)348_9999.
 

 

Tin liên quan