Cần Thợ Nails In Conyers GA

Area: Conyers, Georgia / Phone:(678) 687-2676 /
Cần Thợ Nails In Conyers GA
Tiệm cần thợ CNT và bột, SNS. Tiệm có khách đông quanh năm. Khách chân 99% sơn gel. Khách bột giá cao design móng dài, tip cao, khách chịu chơi và làm chân lớn. Bảo đảm lương 6.000$ - 8.000$. Bao lương tuỳ tay nghề. Chỗ làm thoải mái vui vẻ, không trừ tiền supply. Cần thợ có trách nhiệm. Gọi đi làm liền.
Anh chị thật lòng xin liên lạc: 

(678) 687-2676 Jenny. 
(470) 358-2601 Jason. Không
kịp nghe phone xin để lại lời nhắn)

Thanks you!

Tin liên quan