Cần Gấp Thợ Nail Vùng Peachtree City GA 30269

Area: Georgia / Phone:(678) 900-3960 / Zipcode: 30269
Cần Gấp Thợ Nail Vùng Peachtree City GA 30269
Tiệm đông khách cần gấp thợ TCN, Bột, Everything càng tốt.
-Tiệm nằm trong khu Shopping đông dân cư. 90% M.Ỹ T.R.Ắ.N.G Khách sang. Giá nail cao. Típ hậu đảm bảo good income.
-Lương muốn bao hoặc ăn chia tùy thợ.
-Chỗ làm vui vẻ hòa đồng
-Chủ chia turn công bằng
Anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc số:
Cell: (678) 900-3960 (không kịp nghe phone xin để lại text messages).
Mong có cơ hội làm việc với anh/chị!
Thank You!


 

Tin liên quan