Cần Gấp Gấp Nhiều Thợ Nail In Atlanta GA

Area: Atlanta, Georgia / Phone:(404) 578-6405 / Zipcode: 30306
 
Cần Gấp Gấp Thợ Nail In Atlanta GA
- Cần thêm 2 thợ nail nữ trẻ tuổi
- Thợ tay chân nước làm dip, gel
- Lương cao, Tip ok. 
- Không trừ supply
Liên lạc (404) 578-6405. 
Để lại voice mail or text messages nếu không nghe máy.
 Thank you! 

Tin liên quan