Sang Tiệm Nail In Fox Lake, IL

Area: Frankfort, Illinois / Phone:(224) 433-9958 / Zipcode: 60020

Bán Tiệm Nail Gấp In Fox Lake, IL


 

Gấp, gấp, gấp...... Tiệm vùng Fox Lake IL, sang tiệm nail gấp.Tiệm có 5 ghế spa, 7 bàn, 5 thợ full time, 1 thợ part time. Khu Mỹ trắng tip cao. Income ổn định vì có lượng khách local lâu năm. Nay chủ muốn move đi tiểu bang khác nên muốn sang lại cho nguời thiện chí.
Xin liên lạc : 224-433-9958

 

Sang Tiệm Nail In Fox Lake, IL
Spirit Nail Spa
 
Sang Tiệm Nail In Fox Lake, IL
Spirit Nail Spa
 
Sang Tiệm Nail In Fox Lake, IL
Spirit Nail Spa
 
Sang Tiệm Nail In Fox Lake, IL
Spirit Nail Spa
 
Sang Tiệm Nail In Fox Lake, IL
Spirit Nail Spa


Spirit Nail Spa
123 Towne Centre Ln
Fox Lake, IL - 60020

Tin liên quan