Cần Sang Tiệm Nail Ở Melrose Park Illinois

Area: Illinois / Phone:(708) 285-3145 /
Cần Sang Tiệm Nail Ở Melrose Park Illinois
Tiệm có 8 bàn, 6 ghế spa mới thay. Hiện tại 5 thợ, tiệm 1200 sqft, income $10,000 đến $12,000 tuần. Nhanh lấy lại vốn. Khách rất dễ thương.
Xin liên lạc Huệ (708) 285-3145 cell or (708) 268-8296 cell. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.

Tin liên quan