Sang Gấp Tiệm Phở Hoạt Động Tốt In San Antonio Texas

Area: San Antonio, Texas / Phone:(210) 551-7472 / Zipcode: 78238
Sang Gấp Tiệm Phở Hoạt Động Tốt In San Antonio Texas. 
Chủ về hưu, không có người trông coi nên cần bán lại tiệm phở. Tiệm đang hoạt động rất tốt, income cao, rất thích hợp cho gia đình muốn làm chủ. Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc số phone: (210) 551-7472. Không kịp bắt phone xin để lại tin nhắn (không có nhu cầu miễn gọi).  
Thank You! 
 
 
 

Tin liên quan