Cần Sang Nhà Hàng Ở Vùng San Antonio Texas

Area: San Antonio, Texas / Phone:(210) 245-6789 / Zipcode: 78216
 
Cần Sang Lại Nhà Hàng PhoenixChineseCafe In San Antonio Texas 78216 
Rộng 3000 sqft, 5 đầu bếp, 6 người chạy bàn và nghe điện thoại, 1 delivery. Tất cả sẽ ở lại làm với chủ mới lâu dài. 
Chủ sẽ truyền lại hết, tất cả các bí quyết của nhà hàng .Vịt quay Bắc Kinh, Lobster xào Xo ,ruột heo chiên giòn.... 
Anh chị em nào có nhu cầu thật lòng xin gọi Hùng (210) 245-6789. 
Thank you!
 
Cần Sang Lại Nhà Hàng Đông Khách In San Antonio Texas
Cần Sang Lại Nhà Hàng Đông Khách In San Antonio Texas
Cần Sang Lại Nhà Hàng Đông Khách In San Antonio Texas
Cần Sang Lại Nhà Hàng Đông Khách In San Antonio Texas
Cần Sang Lại Nhà Hàng Đông Khách In San Antonio Texas

Tin liên quan