Cần Thợ Nails Làm Chân Tay Nước Gấp In Waco Texas

Area: Waco, Texas / Phone:(404) 219-9543 / Zipcode: 76710
Tiệm T & T Nails thành phố Waco tiểu bang Texas, cần gấp thợ nails nam hoặc nữ biết làm chân tay nước, biết làm đầy đủ càng tốt. Khu khách sang khách dễ chịu, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái như gia đình. Để biết thêm chi tiết vui lòng call or text Huy Nguyễn 404-219-9543, 254-732-0106 (w)
 
 
Cần Thợ Nails  Làm Chân Tay Nước Gấp In Waco Texas
 
Cần Thợ Nails  Làm Chân Tay Nước Gấp In Waco Texas
 
Cần Thợ Nails  Làm Chân Tay Nước Gấp In Waco Texas
 
Cần Thợ Nails  Làm Chân Tay Nước Gấp In Waco Texas
 
Cần Thợ Nails  Làm Chân Tay Nước Gấp In Waco Texas
 
T&T Nails
1613 N Valley Mills Dr
Waco, TX 76710
 

Tin liên quan