Cần Thợ Nail Vùng Lakewood Dallas Bang Texas Khách Sang Good Income

Area: Dallas, Texas / Phone:(214) 562-2479 /
Cần Thợ Nail Vùng Lakewood Dallas Bang Texas Khách Sang Good Income
Cần thợ bột, tay chân nước, thợ everything càng tốt, thợ có kinh nghiệm làm dip + gel. Thợ full time or part time. Lương tùy theo tay nghề. Chỗ làm vui vẻ, không tranh giành.
Tiệm nail vùng Lakewood Dallas, khách sang, tip hậu. Good location.
Mọi chi tiết xin liên lạc cell phone (214) 562-2479, phone tiệm (214) 823-3731. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
City Nails | 1911 Abrams Pkwy Dallas, TX 75214

Tin liên quan