Cần Thợ Nail In Phoenix Arizona Lương Cao

Area: Phoenix, Arizona / Phone:(480) 410-7850 /
Cần Thợ Nail In Phoenix Arizona Lương Cao
Nailush Studio đang cần gấp nhiều thợ nails full time or part time, thợ giỏi bột acrylic, bột dip, gel và chân tay nước. Thợ phải có bằng AZ. Thợ tay chân nước $1000/ 6 ngày, thợ bôt $1200 and up/ 6 ngày. Chia turn công bằng, không giành giật. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng như gia đình. 
Để bết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Eddy...cell (480) 410-7850 work (602) 293-3624. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.

Tin liên quan