Cần Thợ Bao Lương Quanh Năm San Angelo

Area: Lufkin, Texas / Phone:(325) 939-7501 /

Cần Thợ San Angelo


 
Cần thợ nails trong mall San Angelo, TX. Tiệm Nail Glamour Rose khu đông khách, khách sang, tip cao. Cần thợ biết làm đủ thứ, biết làm bột. Bao lương quanh năm. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 325-949-9808 or 325-939-7501
Nail Glamour Rose
4001 Sunset Dr, ste 1218
San Angelo, TX 76904

Tin liên quan