Cần Gấp Nhiều Thợ Nail Vùng GA

Area: Georgia / Phone:(678) 446-6022 /
Tiệm ở LaGrange cách cho HK khu Việt Nam 1 tiếng 15 phút cần nhiều thợ nails …Tiệm giá cao, nhiều tip. Lương cao thợ everything làm từ $6000 - $8000. Thợ biết làm design và eyelashes lương sẽ cao hơn.Co chỗ ở thoải mái, sach sẽ cho thợ phương xa. Không khí làm việc gia đình, thoải mái. Goi điện thoại la co the đi làm liền. 
  
Anh chị vui lòng liên lạc số phone: Kim (678) 446-6022 / Phong (678) 575-3968, không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
 
Thank You!  

Tin liên quan