Cần Thợ Nail Ở East Covington GA

Area: Covington, Georgia / Phone:(404) 307-1651 /
Cần Thợ Nail Ở East Covington GA
Cần tìm thợ nail biết làm sns, Acrylic, chân tay nước. Lương $4000 - $5000/ tháng tuỳ theo khả năng. Khách dễ thương, tip nhiều. Chỗ làm vui vẻ. 
Tiệm Glamourous Nails ở East Covington bang GA.
Để biết thêm cho tiết xin liên lạc Tommy: Cell (404) 307-1651, tiệm (770) 784-7799.
Glamourous Nails | 9138 Hwy 278 East Covington, GA 30014

Tin liên quan