Cần Sang Tiệm Nail In Clarksville, TN

Area: Clarksville, Tennessee / Phone:(931) 896-2272 / Zipcode: 37043

Cần Sang Tiệm Nail Giá $ 65KCần sangTiệm #1Nail-spa. Tiệm rộng 1600 Square feet. Tiệm khu mỹ trắng, Ở thành phố Clarksville TN. Tiệm có phòng wax, phòng facial, có máy washer and dryer và hệ thống máy hút mùi hôi rất mạnh. Giá cao típ hậu Tiệm nằm ngay super Walmart center. Giá nails còn rất cao, khu quân sự trại Lính, Income rất ổn định. Giá bán tiệm  $65,000 ! Nếu thật lòng muốn mua xin gọi để biết thêm chi tiết :  Mike (931) 802-0898 or Trang 931-896-2272. Thank you
Cần Sang Tiệm Nail In Clarksville, TN
# 1 Nails Spa
Cần Sang Tiệm Nail In Clarksville, TN
# 1 Nails Spa
 
Cần Sang Tiệm Nail In Clarksville, TN
# 1 Nails Spa
Cần Sang Tiệm Nail In Clarksville, TN
# 1 Nails Spa
 
Cần Sang Tiệm Nail In Clarksville, TN
# 1 Nails Spa
 
Cần Sang Tiệm Nail In Clarksville, TN
# 1 Nails Spa

# 1 Nails Spa
2337 Madison St
(Tiem nam ngoai canh Walmart super center)
Clarksville, TN - 37043

Tin liên quan