Cần Sang Tiệm Nail In Franklin TN

Area: Franklin, Tennessee / Phone:(615) 457-4529 / Zipcode: 37067
Cần Sang Tiệm Nail In Franklin TN. Tiệm rộng gần 1,400 sqft, có 6 bàn, 7 ghế, 1 phòng wax,1 phòng đựng supply. Tiệm đã hoạt động được 20 năm nên lượng khách ổn định.  Color nails at 330 Mayfield Dr,Franklin,Tennessee 37067. Tiệm trong shopping center, có nhiều nhà hàng, tiệm tóc xung quanh. Tiệm khu m..ỹ t..r..ắ..n..g, khách sang, khu nhà giàu, giá nail cao, tip hậu. Giá bán $75K.  
Thật lòng muốn mua, và để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc: (Cell) (615) 457-4529. (Tiệm) (615) 771-3794. Nhắn tin nếu không bắt phone kịp. 
Thank you!
 

Tin liên quan