Bán Tiệm Nail Đông Khách Ở Scottsdale AZ

Area: Scottsdale, Arizona / Phone:(678) 270-2848 /
Sang Gấp Tiệm Nail. 
Vì muốn retire sớm nên cần sang lại tiệm nail In Scottdale. 
Tiệm đẹp, sạch sẽ, thoáng. Rộng gần 2500 sqft, 16 ghế, 17 bàn, 2 phòng lash, 2 rest room, 1 phòng ăn, 1 phòng supply.
Rent $8200 everything. 
Tiệm có google and Yelp almost 5 star, có system booking online free. 
Tiệm đông khách, khách walking nhiều, khách lịch sự, m.y t.r.a.n.g giàu. Income $22k/ tuần trở lên. 
Hiện tại có 13 thợ full time and part time. 
Tiệm mới, hiện đại, dễ sử dụng, đầy đủ tiện nghi. 
Supply còn nhiều ( có rất nhiều Inventory). Nhận tiệm vô làm có income ngay, nhanh lấy lại vốn. 
Sẽ để lại giá hữu nghị cho ai thiện chí. Giá bán thương lượng.
Thật lòng xin liên lạc: (678) 270-2848. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. 
Thank you!
 
Nail Salon Urgent Sale. 
Because I want to retire early, I need to return to In Scottdale nail salon. 
The store is nice, clean and bright. Nearly 2500 sqft, 16 chairs, 17 tables, 2 lash rooms, 2 rest rooms, 1 dining room, 1 supply room. 
Rent $8200 everything. 
The shop is rated by google and Yelp nearly 5 stars, has a free online reservation system. 
The shop is crowded, the customers walking a lot, the customers are polite, rich and luxurious area. Income $22k/week or more. 
There are currently 13 full-time and part-time employees. 
The store is new, modern, easy to use, fully equipped. Supply is much (have a lot of inventory). Get a shop with immediate income, quickly get capital back. 
Will leave a friendly price for anyone with goodwill. Negotiable selling price. 
Please contact: (678) 270-2848. Can't answer the phone, please leave a message. 
Thank!

Tin liên quan