Sang Tiệm Nail Ở 85301 AZ.

Area: , Arizona / Phone:(623) 931-1332 / Zipcode: 85301
Sang Tiệm Nail Ở 85301 AZ.
Tiệm bên hông chợ Foo city.
Rent dưới $1200, 6 ghế, 5 bàn, 1 phòng ăn, máy giặt sấy, camera.
Đã hoạt động 18 năm nên khách rất ổn định.
Tiệm mới remodel nên đồ còn rất mới.
Giá bán $40k
Hợp đồng mới ký. Nhận tiệm vô làm ngay.
Xin gọi (623) 931-1332 or (623) 313-4514.
Thank you!
 
Sang Tiệm Nail Ở 85301 AZ.
Sang Tiệm Nail Ở 85301 AZ.
Sang Tiệm Nail Ở 85301 AZ.
Sang Tiệm Nail Ở 85301 AZ.
 
 

Tin liên quan