Cần Thợ Nails Vùng Texas

Area: Dallas, Texas / Phone:(213) 713-0863 / Zipcode: 75231
Tiệm Dorado Nail Ở Dallas ( zipcode 75231) và Frisco (zipcode 75034) 
Cần nhiều thợ bột, dip, chân tay nước, thợ làm everything. Nhận làm full time và part time.
Tiệm lớn, đẹp, khách sang, tip cao. Bao lương quanh năm $900- $1500.
Liên lạc: (213) 713-0863.
 
Cần Thợ Nails Vùng Texas

Tin liên quan