Cần Thợ Nail Ở ILLINOIS

Area: Loves Park, Illinois / Phone:(815) 516-6283 / Zipcode: 61111
Cần Gấp Thợ Nail Vùng Loves Park IL 61111
Tiệm cần thợ nail biết làm Bột , Tay Chân Nước, Everything càng tốt.
-Lương ăn chia tùy theo tay nghề của thợ.
-Tiệm nằm trong khu đông dân gần chợ. Khu khách 3 màu chịu design giá nail cao. Tip hậu, good income.
-Chỗ làm vui vẻ hòa đồng.
-Chủ chia turn công bằng.
Anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc số Cell: (815) 516-6283 (không kịp nghe phone xin để lại text messages).
Mong có cơ hội làm việc với anh/chị! 
Thank you!

Tin liên quan