Cần Thợ Nail Khu Đông Khách Tip Cao Tại Woodlands TX

Area: , Texas / Phone:(281) 745-1300 /
Cần Thợ Nail Khu Đông Khách Tip Cao In Woodlands TX.
Tiệm nail khu Woodlands khu mỹ trắng, tip cao. 
Cần thợ biết làm everything hoặc chân tay nước. 
Bao lương từ $1,000 - $1,500/ tuần tùy theo tay nghề. Tiệm đóng cửa Sunday.
Môi trường làm việc vui vẻ, chia turn công bằng. 
Anh chị vui lòng liên hệ: (281) 745-1300 hoặc (281) 777-2235. Thank you!

Tin liên quan