Cần Thợ Gấp Vùng Biển Virginia Beach VA 23455

Area: Virginia Beach, Virginia / Phone:(786) 502-0021 / Zipcode: 23455
Cần Thợ Gấp Vùng Biển Virginia Beach VA 23455
Cần thợ nữ làm everything, khu biển m.ỹ t.r.ắ.n.g lịch sự, tip rất cao. 
Bao lương $1,200-$1,500/tuần 6 ngày. 
Có phòng cho thợ, đưa rước nếu ko có xe. 
Call/text: (787) 502-0021 
D&Q Nails Spa, 4701 Shore Drive Suite 109, Virginia Beach, VA 23455

Tin liên quan