Cần Thợ Design Acrylic, Gel X, Soft Gel, Dip Vùng Fort Worth TX.

Area: Fort Worth, Texas / Phone:(682) 241-8055 /
Cần Thợ Design Acrylic, Gel X, Soft Gel, Dip Vùng Fort Worth TX.
- Cần Gấp Thợ Nail Khu Đông Khách Uptown Fort Worth Texas đang cần thợ chân tay nước, dip, Acrylic, Gel-X, Soft Gel, Gel Builder, biết làm Designs.
- Supply tiệm đầy đủ, đảm bảo không thiếu đồ chơi 
- Bao lương CAO theo tay nghề , giá cao, khách trẻ, dễ chịu, tips cao. Income CAO quanh năm 
- Tiệm sạch, đẹp, không thoải mái, rộng rãi.
Mọi chi tiết xin liên lạc: (682) 241-8055. Thank you!

We Are Hiring Designer And Who Can Do Acrylic, Gel X, Soft Gel, Dip In Fort Worth Texas.
- Our Salon Need Nail Technician in Uptown Fort Worth Texas who can do dip, Acrylic, Gel-X, Soft Gel, Gel Builder, Designs.
- Full supply, ensuring no shortage of supply. 
- HIGH salary according to skills, high prices, young, pleasant customers, high tips. Good income all year round. 
- The salon is clean, beautiful, comfortable, spacious.
For further information, please contact: (682) 241-8055. Thank you!
 
Cần Thợ Design Acrylic, Glex, Soft Gel, Dip Vùng Fort Worth TX.
Cần Thợ Design Acrylic, Glex, Soft Gel, Dip Vùng Fort Worth TX.
Cần Thợ Design Acrylic, Glex, Soft Gel, Dip Vùng Fort Worth TX.
Cần Thợ Design Acrylic, Glex, Soft Gel, Dip Vùng Fort Worth TX.
Cần Thợ Design Acrylic, Glex, Soft Gel, Dip Vùng Fort Worth TX.

Tin liên quan