Cần Sang Tiệm Nails In Fayetteville, AR

Area: Fayetteville, Arkansas / Phone:(000) 000-0000 /
Cần Sang Tiệm Nails In Fayetteville, AR 
Tiệm rộng rãi , thoải mái, có 8 bàn, 8 ghế, 1800spft , đầy đủ tiện nghi. 
Income 295k/ 1 năm. 
Ti.ề.n rent 3046.22 
Good location Tiệm ở 1261 N steamboat drive, suite 3 Fayetteville, AR 
Gi.á b.án $145k (Có thể thương lượng) 
Tới coi tiệm thoải mái. 
Xin vui lòng gọi David : (000) 000-0000
Thank you!

Tin liên quan