Cần Nhiều Thợ Nail Gấp Ở Midlothian TX

Area: , Texas / Phone:(682) 225-0582 /
Cần Nhiều Thợ Nail Gấp In Midlothian TX
call /text: 682-225-0582
Tiệm cần gấp nhiều thợ Nail Nam/Nữ biết làm Bột , Tay Chân Nước, Everything càng tốt.
Tiệm năm trong khu m.ỹ t.r.ắ.n.g, good income, good tip.
Chỗ làm vui vẻ hòa đồng.
Lương thỏa thuận tùy theo tay nghề
TIỆM CŨNG ĐANG CẦN RECEPTIONIST VÀ MANAGE
Anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc số Cell: (682) 225-0582 (không kịp nghe phone xin để lại text messages).
Thank you!

Tin liên quan