Cần Gấp Thợ Nail Vùng Aston PA

Area: , Pennsylvania / Phone:(215) 939-8150 /
Cần Gấp Thợ nail In Aston PA
 Cần nhiều thợ nữ có khinh ghiệm làm , thợ Bột, Dip, Chân tay nước hoặc biết làm everything càng tốt. Tiệm cách phi trường phila  20 phút . khu khách sang , giá nail cao, tip hậu. Income ổn định quanh năm.
  Chủ nhiệt tình, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.
 Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, không tranh giành.
Xin liên lạc :(610) 494-7885 hoặc  (215) 939-8150
( Không kịp nghe phone hãy để text message.) 
Thank you!

Tin liên quan