Tiệm Nails Lớn Vùng Austin Cần Thợ Biết Làm Đủ Thứ

Area: Austin, Texas / Phone:(512) 366-0481 /
Tiệm nails lớn ở Downtown Austin and Round Rock, Texas. Cần thợ nails làm bột và chân tay nước. Thợ bột bao lương $900/ tuần, thợ chân tay nước $750/ tuần. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 512-366-0481
 
 
Tiệm Nails Lớn Vùng Austin Cần Thợ Biết Làm Đủ Thứ
Tiệm Nails Lớn Vùng Austin Cần Thợ Biết Làm Đủ Thứ
Tiệm Nails Lớn Vùng Austin Cần Thợ Biết Làm Đủ Thứ
Tiệm Nails Lớn Vùng Austin Cần Thợ Biết Làm Đủ Thứ
Tiệm Nails Lớn Vùng Austin Cần Thợ Biết Làm Đủ Thứ
 
Tiệm Nails Lớn Vùng Austin Cần Thợ Biết Làm Đủ Thứ

Tin liên quan