Tiệm Nail Vùng 15225 Ella Blvd, Ste C Houston Texas 77090 Cần Thợ

Area: Houston, Texas / Phone:(832) 655-9591 /
Cần Thợ Nail!! 
Tiệm nail vùng 15225 Ella Blvd, Ste C Houston Texas 77090. 
Cần thợ biết làm bột, không cần giỏi cũng ok. 
Bao lương $700- $800/ tuần hơn ăn chia. Nếu biết làm eyelash sẽ bao lương $950- $1000/ tuần hơn ăn chia. Tiền tip sẽ cho thợ lấy tiền mặt.

Thật lòng xin gọi hoặc text: (832) 655-9591. 
Thank you!

Tin liên quan