Tiệm Nail Tại Naples Fl Cần Thêm Nhiều Thợ Nail

Area: Naples, Florida / Phone:(714) 909-7888 /
Tiệm Adore Nails & Spa Tại Naples Fl Cần Nhiều Thợ Nail . 
Tiệm cần thợ tay chân nước, dip hoặc thợ bột, ăn chia ( hoặc bao lương nếu cần). Tiệm ở Naples Fl, khu M..ỹ t.r.ắ.n.g, khách dễ, tip hậu, giá cao. Có chia income nếu làm lâu dài. Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện. Chia turn công bằng. 
Để biết thêm thông tin vui lòng liên lạc: (714) 909-7888 Derek hoặc (714) 383-4972 Duy. Nếu không nghe máy xin để lại lời nhắn / text messages. 
Thank you for reading!

Tin liên quan