Tiệm Nail Rộng Lớn Vùng Fresno CA Cần Sang

Area: Fresno, California / Phone:(408) 609-7598 /
Tiệm Nail Rộng Lớn Vùng Fresno CA Cần Sang.
 Tiệm 20 ghế 16 bàn 2 phòng wax rộng hơn 3000sf. Đầy dủ supply nhiều sơn và bột. 
Rent rẻ.Ghế còn mới. Tiệm có system POS. 
Thợ đông, khách nhiều, tip cao, giá nail cao. Nhận tiệm vô làm liền, nhanh lấy lại vốn. 
Ai thật lòng xin gọi (408) 609-7598 or (408) 580-4503
để biết thêm chi tiết. Để lại tin nhắn nếu không nghe máy. 
Thank you!

 

 

Tin liên quan