Tiệm Nail Ở Marietta Ga Cần Nhiều Thợ Nail

Area: Marietta, Georgia / Phone:(404) 333-5349 /
Tiệm Nail Ở Marietta Ga.
 - Cần nhiều thợ làm bột.
 - Bao lương or ăn chia tuỳ khả năng.
 - Có chỗ cho thợ. 
 - Tiệm trong shopping center, khách dễ thương. 
 Xin liên lạc: (404) 333-5349 or (404) 510-8549.
 Thank you!

Tin liên quan