Tiệm Le Nail Works Cần Thợ Bột Và Tay Chân Nước

Area: Surprise, Arizona / Phone:(714) 724-6245 / Zipcode: 85379

Tiệm Rất Đông Khách Cần Thợ GấpCần thợ bột và chân tay nước có kinh nghiệm. Bao lương tùy theo khả năng. Khu mỹ trắng, đông khách walk - in, tip cao. Tiệm vùng Surprise-AZ. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 714-724-6245 Cảm ơn.
 
Le Nail Works
13794 W Waddell Rd B 200
Surprise, AZ - 85379

Tin liên quan